Verkenning #SlimBrabant

De digitalisering van onze maatschappij, met als belangrijke drivers de opkomst van sociale media, het Internet of Things en het gebruik van mobiele apparaten, resulteert in een enorme groei aan data. Die grote hoeveelheden data worden door sommigen gezien als het nieuwe goud, door anderen als een bedreiging van de privacy. Big data zijn veelbelovend en angstaanjagend tegelijkertijd. De dataficatie van de Brabantse samenleving is daarmee niet goed of slecht, maar stelt ons voor nieuwe uitdagende vragen. 


Een jaar lang ben ik namens BrabantKennis gedoken in de wereld van digitalisering en data op zoek naar de kansen en bedreigingen van deze trend voor Noord-Brabant. Dit alles heeft geleid tot de publicatie #SlimBrabant.

 

Periode: 2015