Verkenning Midsize Brabant

"In de schaduw van de florerende centrumsteden en de zelforganiserende plattelandsregio's worstelen een aantal secundaire of middelgrote steden met de nieuwe werkelijkheid."

Namens BrabantKennis ben ik als projectleider van deze verkenning op zoek gegaan naar de toekomst van de middelgrote steden in Brabant. Vanuit het idee dat in de tegenstelling tussen stad en (platte)land nog een hele wereld ligt waar in het beleid makkelijk aan voorbij lijkt worden gegaan. Onder de noemer Midsize Brabant zijn we samen Bureau Ruimtevolk op zoek gegaan naar het toekomstperspectief van deze steden: naar nieuwe verhalen oftewel scenario's, die aansluiten bij de eigen ontwikkelingsgeschiedenis. Dit alles heeft geresulteerd in de publicatie Midsize Brabant.

 

Periode: 2014-2015