Bewust leren van en met elkaar


Als adviseur en zogenaamde fly on the wall het programmateam Verbeter Breda, bestaande uit vijf professionele bestuurders en vijf bewoner te begeleiden in hun samenwerking. Door middel van observaties en het teruggeven daarvan al doende het proces daar waar nodig bij sturen. Ik heb hiervan geleerd hoe belangrijk het is om vormen van "bewust" leren in een samenwerking vorm te geven om sneller en effectiever tot een gewenste vorm te komen. 

 

Daarnaast gevraagd om de gespreksplatforms (als onderdeel van de totstandkoming van het programma Verbeter Breda) te evalueren, zodat de geleerde lessen meegenomen konden worden in de alliantievorming. 


Periode: april tot en met augustus 2022.